(C) NOVAX Ingenieros Asesores 2008
Noticies NOVAX
........................................................................................................................

 • 25/03/2008
  NOVAX licita per la Direcció Tècnica de la Modelització de xarxes al Maresme.  Comparteix la licitació amb Aqua Consulting com a proveeidor dels sistemes GIS i proveidor del eixecament topografic. S'uneix l'esperiencia de A-CIng en l'ambit dels sistemes GIS amb la Direcció Tècnica i Consultoria de NOVAX.

 • 25/03/2008
  NOVAX presenta la fase 3ª del aplicatiu AQUADIS per el seguiment i control d'explotació d'EDARS. (www.novaxnet.com/aquadis)

 • 25/03/2008
  NOVAX signa un acord amb el D.H.I.(Danish Hidrology Institute) per la utilització del seu software de modelització d'entorns del Cicle Integral del Aigua.

 • 25/03/2008
  NOVAX ha desenvolupat un aplicatiu per fer el seguiment de les campanyes d'estalvi d'aigua amb dispositius de baix consum. Aquest aplicatiu recull tant les dades de instal·lació, per disposar d'una base de dades amb tots els detalls d'aquesta, com les dades de millora i eficiencia de la campanya si es disposen de les dades dels comptadors d'aigua. Si aquets comptadors son del tipus electrònic (Contazara) es pot fer un sistema global de telelectura i càlcul de la eficiencia del estalvi amb el sistema de dispositius. Aquest aplicatiu corra sota un oridnador tipus PC estàndard, i es pot oferir com a part de la campanya si aquesta te cert volúm.

 • 25/03/2008
  NOVAX publica el seu nou MANUAL DEL AIGUA.
Links
............
Destacats
a prensa
.....................