AREA PRIVADA


      Sols  per  usuaris
      amb registre  al
      aplicatiu.
    SERVEIS OFERTATS


* Plans Directors

* Asistència Tècnica

* Consultoría

* Estudis d'aigua

* Campanyes estalvi
  d'aigua

NOTICIES


NOVAX licita per la Direcció Tècnica del projecte de modelització de xarxes al Maresme. 

mes noticies ...
La nostra societat sensibilitzada, i cada vegada més conscienciada, en l'ús sostenible del recursos naturals en general, i els hidrològics en particular; demana una gestió eficient dels mateixos; per aixó Novax Ingenieros Asesores neix amb el ferm compromís de posar la millor tecnologia al servei del medi ambient i promoure la sostenibilitat.

Novax posa a disposició de l'usuari, ja siguin empreses, Ajuntaments, Administracions Públiques o particulars; solucions globals que ajudin a fer un ús eficient i responsable de l'aigua, amb el consegüent estalvi.

Del que es tracta és d'estalviar aigua i energia sense renunciar al confort de la nostra vida quotidiana.

(C) NOVAX Ingenieros Asesores 2008
Ejemplos Javascript: ejemplo práctico
902 105 288