Referencies
........................................................................................................................

Dins de la seva activitat, NOVAX ha dessenvolupat projectes i assesorament de divers abast, entre els que es destaquen per la seva importancia i representativitat els seguents:
Links
............
(C) NOVAX Ingenieros Asesores 2008